Добре дошли!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ОНЛАЙН МАГАЗИН BOXX предоставя услуги на клиентите си посредствум уеб сайта : WWW.BOXX.BG Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.BOXX.BG  се счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.

Общи разпоредби

ОНЛАЙН МАГАЗИН  WWW.BOXX.BG е собственост на фирма „Ди енд Джи 83“ ЕООД, гр.Благоевград, ул. Григор Пърличев 9, БУЛСТАТ BG203694133, МОЛ Димитрина Ганова, наричана за по-кратко долу ТЪРГОВЕЦ, и предоставя възможност за покупка – бързо, лесно и удобно, на избрани от КЛИЕНТА стоки, които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в страната.

Клиент или потребител - лице, което осъществява достъп до съдържанието и  услугите в ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.BOXX.BG

Стока – всеки един продуктите, които се намират в ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.BOXX.BG не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца. Стоките, които се предлагат за продажба чрез ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.BOXX.BG са оригинални продукти на посочената върху тях търговска марка.

Регистрация

Регистрирайки акаунт в нашия електронен магазин, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път когато решите да пазарувате.

Права и задължения на КЛИЕНТА (ПОТРЕБИТЕЛЯ)

КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.BOXX.BG .

КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

КЛИЕНТЪТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин в сайта.

КЛИЕНТЪТсе задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Права и задължения на ТЪРГОВЕЦА

ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги  разположени в ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.BOXX.BG

     ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на КЛИЕНТА да прекрати използването му на ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.BOXX.BG, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия.

ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава след получаване на плащането да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за изправност всеки артикул преди да бъде изпратен.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, проблеми при транспорирането на стоката, независещи от търговеца.

Авторско право

Съдържанието в ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.BOXX.BG – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал и графики  e собственост на фирма „ Ди енд Джи 83“ ЕООД и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на фирма „ Ди енд Джи 83“ ЕООД. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този сайт са предназначена само за Ваша лична информация. Употребата му извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на фирма „ Ди енд Джи 83“ ЕООД е непозволено.

Отговорност

Фирма „ Ди енд Джи 83“ ЕООД прави всичко възможно за да поддържа вярна, точна и актуална информация за наличността на стоките си без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Фирма „ Ди енд Джи 83“ ЕООД защитава своята страница и данните на своите клиенти чрез криптиране.

Договор

С отправянето на заявка за доставка към ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.BOXX.BG  се счита, че клиентът е запознат изцяло с общите условия на фирма „ Ди енд Джи 83“ ЕООД и ги е приел.

 

Желаем Ви приятно пазаруване!