Добре дошли!

Конфеденциалност

Магазини BOXX  гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Магазини BOXX  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента.

Магазини BOXX поддържа технически и организационни мерки за сигурност, които предпазват предоставените ни от Вас лични данни от случайни или умишлени манипулации, загубване, увреждане или достъп на неоторизирани лица

Ние непрекъснато подобряваме нашите мерки за сигурност, следвайки технологичните новости.

Криптиране на данни

Защитата сигурността и поверителността на , информация поверена ни от нашите клиенти е от изключителна важност за нас. Ето защо чрез криптирането информацията ни предоставена от вас е четима само от нашите администратори. Криптирането осигурява силна техническа защита срещу много видове заплахи.